Zespół

Radosław Micewicz-Kłoda Radca Prawny, Właściciel

 • na początku 2006 roku wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, pod numerem GD/GD/1624
 • w latach 2002 - 2006 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku
 • w roku 2002 ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo
 • w roku 2000 ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Nauk Społecznych, Kierunek Politologia, Katedra Stosunków Międzynarodowych
 • w roku 2000 odbył staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Departament Europy Zachodniej
 • w latach 1997 - 2006 zatrudniony w kancelariach radców prawnych, gdzie zajmował się obsługą prawną przedsiębiorstw i osób fizycznych
 • posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw i jednostek budżetowych, często związane z ich reprezentowaniem przez sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, KIO, organami administracji publicznej i osobami trzecimi
 • specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, w tym w reprezentacji przed KIO, prawie kontraktowym (w tym FIDIC), ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, prawie przewozowym (w tym Konwencja CMR)

   

   

Bożena Micewicz Radca Prawny

 • radca prawny od 1973 roku, wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, pod numerem GD/GD/0298
 • związana z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku niemal od samego początku jej istnienia
 • od kilkunastu lat arbiter Stałego Sądu Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku (dawny Stały Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku)
 • od kilkunastu lat członek Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku
 • w latach 1971-1973 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku
 • w roku 1969 ukończyła studia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa, Kierunek Prawo
 • posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej organów administracji rządowej, jednostek budżetowych, a także w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, często związane z ich reprezentowaniem przez sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i osobami trzecimi

 

 

Michał Habier Radca Prawny

 • w 2019 roku wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, pod numerem GD/GD/3269
 • w roku akademickim 2019/2020 doktorant III roku stacjonarnych studiów doktoranckich trzeciego stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
 • w roku akademickim 2019/2020 uczestnik studiów podyplomowych z Wyceny Nieruchomości prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku
 • w latach 2016 - 2018 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku
 • w roku 2015 ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo
 • w roku 2012 ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Administracja
 • od roku 2016 związany z Kancelarią gdzie zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw i osób fizycznych, w szczególności w zakresie prawa spadkowego, rodzinnego, prawa nieruchomości, prawa budowlanego, windykacji masowej należności
 • posiada kilkuletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw i związanej z nią reprezentacją przez sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i osobami trzecimi
 • specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości, prawie budowlanym, prawie zagospodarowania przestrzeni, windykacji oraz egzekucji należności

Natalia Stankiewicz Aplikant Radcowski

 • w 2018 roku wpisana na listę aplikantów radcowskich, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, pod numerem APL-GD-170152
 • w 2017 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • w styczniu 2018 roku rozpoczęła współpracę z Kancelarią
 • w styczniu 2019 roku rozpoczęła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii