Zespół

Radosław Micewicz-Kłoda Radca Prawny, Właściciel

 • wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, na początku 2006 roku, pod numerem GD/GD/1624
 • w latach 2002 - 2006 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku
 • w roku 2002 ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo
 • w roku 2000 ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Nauk Społecznych, Kierunek Politologia, Katedra Stosunków Międzynarodowych
 • w roku 2000 odbył staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Departament Europy Zachodniej
 • w latach 1997 - 2006 zatrudniony w kancelariach radców prawnych, gdzie zajmował się obsługą prawną przedsiębiorstw i osób fizycznych
 • posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw i jednostek budżetowych, często związane z ich reprezentowaniem przez sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, KIO, organami administracji publicznej i osobami trzecimi
 • specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, w tym w reprezentacji przed KIO, prawie kontraktowym (w tym FIDIC), ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, prawie przewozowym (w tym Konwencja CMR)

   

   

Bożena Micewicz Radca Prawny

 • radca prawny od 1973 roku, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD/GD/0298
 • związana z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku niemal od samego początku jej istnienia
 • od kilkunastu lat arbiter Stałego Sądu Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku (dawny Stały Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku)
 • od kilkunastu lat członek Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku
 • w latach 1971-1973 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku
 • w roku 1969 ukończyła studia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa, Kierunek Prawo
 • posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej organów administracji rządowej, jednostek budżetowych, a także w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, często związane z ich reprezentowaniem przez sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i osobami trzecimi

 

 

Martyna Curyło Aplikant Radcowski

 • wpisana na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku w 2016 roku pod numerem APL-GD-150018
 • w roku 2013 ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo
 • związana również z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Wydziałem Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • w latach 2011-2014 współpracowała z krakowskimi kancelariami zdobywając doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw i osób fizycznych
 • współpracę z Kancelarią rozpoczęła w styczniu 2016 roku

Michał Habier Aplikant Radcowski

 • wpisany na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku w 2015 roku pod numerem APL-GD-150028
 • w roku 2015 ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo
 • w roku 2012 ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Administracja
 • współpracę z Kancelarią rozpoczął w 2016 roku