Informacje o Kancelarii Radcy Prawnego

betonowe kształty

Kancelaria została założona w 2007 r.

Od początku jej istnienia zajmowała się w szczególności obsługą przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych.

Pomoc prawna obejmowała w szczególności prawo kontraktowe, tj. tworzenie i opiniowanie umów, wsparcie w ich realizacji, a także zarządzenie roszczeniami.

Kancelaria jednocześnie oferowała opiekę w sferze zamówień publicznych, z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań z jednej strony, oraz wsparciem wykonawców z drugiej strony, a w każdym przypadku z reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami.

Pomoc prawna nieustannie dotyczyła wsparcia w przygotowywaniu i realizacji każdego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych, bardzo często związanych z inwestycjami budowlanymi, również przy wykorzystaniu warunków kontraktowych FIDIC.

Kancelaria od samego początku jej działalności prowadziła doradztwo w zakresie prawa ubezpieczeń, zarówno na etapie zawierania umów, jak i obsługując procesy związane z likwidacją roszczeń majątkowych i osobowych z wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych.

Specjalizacja objęła również prawo spedycyjne i transportowe, często o zasięgu międzynarodowym z uwzględnieniem Konwencji CMR.

Nieodłącznym elementem obsługi prawnej było prowadzenie sporów sądowych, w tym windykacja indywidualna i masowa, ale też mediacja na wszystkich etapach postępowań.