Prawo zamówień publicznych

skośne kolumny kamienne

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu prawa zamówień publicznych, zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców.

Dla Zamawiających opracowujemy i analizujemy regulaminy postępowań, dokumentacje zamówień, w tym specyfikacje warunków zamówień, opisy potrzeb i wymagań, projekty umów, a także świadczymy pomoc prawną w związku z uwagami organów kontrolnych.
Wykonawców wspieramy w czasie postępowań o udzielenie zamówień, pomagamy w zredagowaniu i skompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

Bierzemy udział w negocjacjach, wspierając cele i wymagania Klienta.

Przygotowujemy środki ochrony prawnej, w tym reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Gwarantujemy doradztwo prawne i wsparcie merytoryczne na każdym etapie współpracy.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy, z uwzględnieniem oczekiwań Klienta i czynników wpływających na przebieg postępowania.

Zapraszamy do współpracy.