Prawo budowlane

płyty kamienne ułożone na przemian

Świadczymy pomoc prawną dla deweloperów, przedsiębiorstw budowlanych, Klientów indywidualnych, zarówno na etapie przygotowania inwestycji, jak i jej realizacji oraz dochodzenia roszczeń.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w przeprowadzeniu procesu budowlanego.

Przygotowujemy umowy związane z realizacją inwestycji, w tym umowy rezerwacyjne, umowy deweloperskie, umowy o prace projektowe, umowy o roboty budowlane, umowy o nadzór inwestorski, również w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC, a także weryfikujemy zgodność umów z obowiązującymi przepisami prawa.

Bierzemy udział w negocjacjach kontraktów oraz przygotowujemy propozycje zmian w ich treści.

Wspieramy Klientów w trakcie postępowań administracyjnych i pomagamy w kompletowaniu wymaganej dokumentacji.

Reprezentujemy Klientów przed sądami oraz organami administracyjnymi.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy i pomoc prawną na każdym etapie współpracy.

Zapraszamy do kontaktu.