Prawo administracyjne

szare kamienne kształty

Oferujemy pomoc prawną jednostkom sektora finansów publicznych, spółkom komunalnym, również w zakresie materialnego i procesowego prawa administracyjnego.

Przygotowujemy akty wewnętrzne, uchwały, zarządzenia, decyzje, postanowienia, stanowiska w sprawach dostępu do informacji publicznej.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych, w tym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Gwarantujemy pomoc prawną i wsparcie merytoryczne na każdym etapie współpracy.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy, z uwzględnieniem celów i oczekiwań Klienta.

Zapraszamy do współpracy.