Nasz zespół

zespół

 

Nasz zespół tworzą doskonale wykwalifikowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawnych:

 

Radosław Micewicz-Kłoda Radca Prawny

 • na początku 2006 roku wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, pod numerem GD/GD/1624
 • w latach 2002 - 2006 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku
 • w roku 2002 ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo
 • w roku 2000 ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Nauk Społecznych, Kierunek Politologia, Katedra Stosunków Międzynarodowych
 • w roku 2000 odbył staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Departament Europy Zachodniej
 • w latach 1997 - 2006 zatrudniony w kancelariach radców prawnych, gdzie zajmował się obsługą prawną przedsiębiorstw i osób fizycznych
 • posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych, często związane z ich reprezentowaniem przez sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, KIO, organami administracji publicznej i osobami trzecimi
 • specjalizuje się w prawie zamówień publicznych (w tym w reprezentacji przed KIO), prawie kontraktowym (w tym FIDIC), prawie budowlanym, prawie administracyjnym, prawie ubezpieczeń, prawie spedycyjnym i transportowym (w tym Konwencja CMR)

 

Bożena Micewicz Radca Prawny

 • radca prawny od 1973 roku, wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, pod numerem GD/GD/0298
 • związana z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku niemal od samego początku jej istnienia
 • od kilkunastu lat arbiter Stałego Sądu Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku (dawny Stały Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku)
 • od kilkunastu lat członek Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku
 • w latach 1971-1973 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku
 • w roku 1969 ukończyła studia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa, Kierunek Prawo
 • posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej organów administracji rządowej, jednostek budżetowych, a także w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, często związane z ich reprezentowaniem przez sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i osobami trzecimi

 

Natalia Stankiewicz Radca Prawny

 • w 2021 roku wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, pod numerem GD/GD/3602
 • w 2020 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii
 • w latach 2018-2020 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku
 • w styczniu 2018 roku rozpoczęła współpracę z Kancelarią
 • w 2017 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • posiada kilkuletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, a także w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw oraz związanej z nią reprezentacją przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i osobami trzecimi
 • w codziennej pracy specjalizuje się w sprawach z zakresu windykacji należności, w tym w sporach z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego

 

Bartłomiej Cieciora Prawnik