Nasze specjalizacje

szare podpory

Specjalizujemy się w zagadnieniach z obszaru:

 • prawa kontraktowego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa budowlanego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń,
 • prawa transportowego i spedycyjnego,
 • prawa spółek,
 • windykacji należności indywidualnej i masowej.

Reprezentujemy przed:

 • organami administracji publicznej,
 • arbitrażami,
 • sądami powszechnymi,
 • sądami administracyjnymi,
 • Krajową Izbą Odwoławczą,
 • Sądem Najwyższym.

Świadczymy pomoc prawną zarówno w formie stałej obsługi jak i doraźnego doradztwa.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy, z uwzględnieniem celów i oczekiwań Klienta.

Zapraszamy do współpracy.

Więcej opisów specjalizacji na stronie głównej.